An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย]
An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย]
89 โพสต์เมื่อ : 2020-07-17 18:29:24 ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ : An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย]

ในยุคบรรพกาล เจ้าแม่หนี่วาหลอมมนุษย์จากแผ่นดินสีเหลืองทำให้เกิดชีวิตและภูมิปัญญา มนุษยชาติถูกแบ่งออกเป็น 9 เผ่า กระทั่งเกิดสงครามแก่งแย่งความเป็นใหญ่ ทั้ง 9 ชนเผ่าก้าวเข้าสู่สงคราม เจ้าแม่หนี่วาจึงปิดผนึกความปรารถนาและพลังสูงสุดใส่ในหินศักดิ์สิทธิ์ 9 เม็ด หวังนำพาสันติภาพกลับคืนมา แต่แล้วกลับมีการแก่งแย่งชิงดีกันเช่นเดิม จนในที่สุดหินทั้ง 9 ได้กระจัดจายไปตามแหล่งต่างๆ ที่ยังรอการค้นหาAn Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 1

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 2

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 3

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 4

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 5

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 6

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 7

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 8

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 9

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 10

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 11

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 12

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 13

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 14

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 15

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 16

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 17

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 18

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 19

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 20

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 21

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 22

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 23

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 24

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 25

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 26

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 27

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 28

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 29

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 30

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 31

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 32

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 33

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 34

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 35

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 36

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย] Ep 37

ป้ายกำกับ

An Oriental Odyssey (2018) ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ [บรรยายไทย]

Movie Recommended